Muut palvelut

Me keskitymme tehostamaan myyntiprosessia, mutta tarjoamme myös muita, myyntiä ja myyntiprosessin tehostamista tukevia palveluita:

 

Myyntijohtaja

Hyväkään myyntiprosessi ei ole täydellinen ilman aktiivista myynnin johtamista. Toimitusjohtajan vasemmalla kädellä tehty myynnin johtaminen on ensinnäkin kallista, mutta myös resurssien tuhlausta. Tehotonta on myöskin antaa jonkun myyjistä johtaa myyntiä oman työn ohella. Jos budjetti ei veny kokoaikaisen myyntijohtajan palkkaamiseen, se kannattaa vuokrata.

Vuokrattava myyntijohtaja on kustannustehokas ratkaisu, sillä ostatte aina tarpeeseen sovitetun määrän ammattitaitoista myynnin johtamista. Myyntijohtajaa voidaan käyttää myös myynnin tekemiseen.

Mitä voidaan tehdä?

 • Päivittäinen myynnin johtaminen
 • Viikoittainen raportointi
 • Johdon palavereihin osallistuminen myynnin asiantuntijan roolissa
 • Myynnin ja asiakkuuksien strategioiden jalkauttaminen
 • Tavoitteiden seuranta, kehityskeskustelut sekä tavoitteiden tukeminen
 • Tarvittaessa myyntiin osallistuminen
 • Myyjien sparraus ja kehittäminen
 • Asiakkuuksien kehittäminen

 

Smartbound

Myyntiprosessi kunnossa? Jos näin on, seuraava luonnollinen steppi on täyttää myyntisuppilon yläpäätä. Smartbound - palvelumme yhdistää parhaat tavat prospektointiin ja liidien hankintaan, jotta myyjillä on jatkuvasti tarpeeksi liidejä työstössä ja tapaamisia kalenterissa. Prospektointi ja buukkaus itse tehtynä on usein kallista ja ajanhukkaa - saman ajan voisi käyttää asiakastapaamisiin ja lämpimiin liideihin.

Prospektointi ja buukkaus kannattaakin ulkoistaa - liidien laatu paranee ja ajankäyttö tehostuu. Smartboundiin sisältyy aina kartoitus, jotta löydetään oikeat kipupisteet!

Smartbound yhdistää inboundin ja outboundin parhaat toimitatavat juuri asiakkaillemme räätälöitynä.

Smartbound voi koostua seuraavista:

 • Prospektointi
 • Prospektointi ja tapaamisten buukkaus
 • Sisällöntuotto
 • Inbound - markkinoinnin prosessi
 • Hakukoneoptimointiprosessi
 • Hakusanamarkkinointi (SEM / Google-markkinointi)
 • Verkkosivut

Katsomme aina yhdessä sopivan tavan!

 

Myyntivalmennukset

Tökkiikö joku tietty myynnin osa-alue? Pitäisikö päivittää myynnin tavat 2020-luvulle? Myyntivalmennukset sopivat monenlaisille organisaatioille. Kehitämme asiantuntijoista myyjiä ja hyllyntäyttäjistä huippumyyjiä. Meillä on valmiita aiheita, mutta voimme myös räätälöidä valmennukset jokaisen tarpeeseen sopivaksi.

Joskus ongelma on vanhoissa myyntitavoissa ja -kulttuurissa, joskus kaupan päättäminen tuottaa päänvaivaa. Joskus ei ymmärretä puhua samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Myyntivalmennuksemme ovat tehokkaita täsmäiskuja ja aikaa jää vielä päivän päätteeksi laittaa opit käytäntöön!